Electrovital

Electrovital

De laatste jaren worden we in toenemende mate blootgesteld aan allerlei vormen van electromagnetische straling van hoogspanningsmasten, WiFi, Bluetooth, zendmasten, om enkele voorbeelden te noemen.

Steeds meer mensen hebben hier last van, hetgeen zich uit in een scala van klachten, zoals moeheid of slapeloosheid.

 

De gevoeligheid voor straling neemt toe met de tijd dat men aan straling is blootgesteld en de prognoses zijn daarom dat in de komende 10 jaar rond 40% van de bevolking stralingsgevoelig zal zijn.

 

Het is aannemelijk dat toepassing van draadloze verbindingen alleen maar zal toenemen en daarmee ook de gevolgen voor de gezondheid.

Proeven bij ratten hebben hebben aangetoond dat niet alleen de kans op tumoren toeneemt, maar ook leerprocessen negatief worden beïnvloed. Toepassing van draadloze communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is echter nodig verstandig met straling om te gaan. Op Internet zijn allerlei tips hiervoor te vinden.

 

Soms is dit niet voldoende. Er zijn vele devices in de handel, die claimen bescherming te bieden tegen electrosmog. Echter de werking ervan is vaak twijfelachtig of van korte duur. Bovendien hangt er soms een prijskaartje aan, dat er niet om liegt.

 

In vele jaren van onderzoek is het me gelukt een device te ontwikkelen, dat de gevolgen van electrosmog opheft:

de Electrovital.

Het ontwikkelen gebeurde in samenwerking met proefpersonen, die door hun gevoeligheid konden vertellen of ik op de goede weg was. Na neutralisatie door de Electrovital blijkt er in huis een energie te bestaan, die als prettig wordt ervaren. Een DECT telefoon, die zonder neutralisatie de afmeting van de aura sterk verlaagde, had na neutralisatie geen effect meer.

De Electrovital heeft een bereik van meer dan 10 meter, voldoende om de straling in een woonhuis (en vaak ook bij de buren!) te neutraliseren.

Hij is ook leverbaar in zakformaat met een actieradius van ongeveer 1 meter. Deze is geschikt voor onderweg en dient zo dicht mogelijk bij de persoon te worden gedragen bijvoorbeeld in de broekzak.

 

Enige testimonials:

 

Ik heb uitgebreid getest met de Electrovital zonder en met.

Conclusie is dat ik me beter voel met de Electrovital in mijn broekzak en op het nachtkastje Een aanrader voor iedereen.E.C.

 

Anne slaapt een stuk beter. N.V.

 

Ik sliep heel onregelmatig. De eerste nacht, nadat jij de Electrovital had geplaatst; werd ik pas 's morgens om half elf wakker! Dank je wel dat ik nu weer normaal slaap. R.vd B

 

Wat fijn weer goed te kunnen slapen. Dank je wel, Mathieu, voor het plaatsen van de Electrovital. T.B.

 

Op mijn werk heb ik nu standaard jouw nieuwe schijfje in een zak van mijn overall en ik ben zoveel vitaler! N.V.

 

 

 

Vitaliteit