Home

Vitaliteit

 

Home

 

Welkom bij Vitalhealing.

 

Onze gezondheid en welzijn wordt door vele factoren beïnvloed. Sommige factoren, zoals bv. gezonde voeding en voldoende beweging hebben we zelf in de hand.

Zonder ons ervan bewust te zijn, zijn er ook externe factoren, die invloed hebben op ons welzijn. Tot deze groep behoren allerlei vormen van straling. Bekend is de UV straling van de zon, die huidkanker kan veroorzaken. Straling t.g.v. radioactiviteit als mogelijke oorzaak van kanker is voor iedereen duidelijk.

 

De laatste jaren is er een andere vorm van straling ontstaan, die samengevat wordt onder de naam electrosmog. Dit is electromagnetische straling door mobiele telefonie, WiFi, Ipad, Dect telefoon en allerlei toepassingen van draadloze verbinding.

 

De overeenkomst met de eerst genoemde vormen van straling is dat je het niet voelt en het effect op de gezondheid toeneemt met de tijdsduur dat men eraan is blootgesteld.

 

Vitalhealing