Home

Home

We lopen al tastend in een wereld, waarvan we alleen de buitenkant zien. Aldous Huxley

 

 

De wereld, zoals we die kennen, onderzoeken we met onze zintuigen, aangevuld met fysische en chemische meetinstrumenten, die ons steeds meer details laten zien met een steeds grotere nauwkeurigheid.

Echter, door al deze technische successen gaan we uitspraken doen als "wat niet strookt met gangbare theorie, bestaat niet". Alle verschijnselen, die niet kunnen worden verklaard met bestaande theorie, worden beschouwd als nonsens of kwakzalverij.

 

Een bekend voorbeeld hiervan is electrohypersensiviteit (EHS). Dat sommige mensen last hebben van electromagnetische velden wordt niet serieus genomen en afgedaan met uitspraken als "dat zit tussen je oren"

 

Door mijn onderzoek de laatste jaren ben ik erachter gekomen, dat deze uitspraak in zekere zin waar is, maar dan in een andere, meer letterlijke betekenis. Ik heb gemeten dat WiFi en zendmasten invloed heeft op de hersenfrekwenties en ook invloed heeft op o.a.de hypothalamus, die een belangrijke rol speelt in de produktie van hormonen.

Het is voor mij dan ook duidelijk dat sommige mensen behoorlijk veel last kunnen hebben van zgn.electrosmog.

 

Na jaren van onderzoek is het me gelukt om een device te ontwikkelen, dat de invloed van electrosmog neutraliseert:

de Electrovital

Vitaliteit